Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Porovnání variant technologií potlačování buřeně v obnově lesa.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav techniky (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Abstrakt:
Navrhovatel tématu poskytne zájemcům osobně podrobné informace o věcném obsahu bakalářské práce.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení