Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Měření obsahu CO2 v půdě jako indikátoru jejího poškození pojezdem strojů
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav techniky (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Abstrakt:
Navrhovatel tématu poskytne osobně podrobnější informace k zadání bakalářské práce.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení