Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Živnostenské podnikání
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Bc. Markéta Sedláčková
Abstrakt: Práce bude změřena na oblast živnostenského podnikání a jeho současnou právní úpravu. Teoretická část by se věnovala aktuálnímu stavu právní úpravy živnostenského podnikání. Praktická část by objasňovala postup při zakládání živnostenského oprávnění v rámci CRM při živnostenských úřadech. Práci bych také obohatila o dotazníková šetření jak ze stran živnostenských úřadů, tak také podnikatelů, popř. statistickými údaji aj.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení