Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Živnostenské podnikání
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Ústav:
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Práce bude změřena na oblast živnostenského podnikání a jeho současnou právní úpravu. Teoretická část by se věnovala aktuálnímu stavu právní úpravy živnostenského podnikání. Praktická část by objasňovala postup při zakládání živnostenského oprávnění v rámci CRM při živnostenských úřadech. Práci bych také obohatila o dotazníková šetření jak ze stran živnostenských úřadů, tak také podnikatelů, popř. statistickými údaji aj.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení