Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Porovnání kvantitaivních a kvalitativních vlastností odrůdy Ryzlink rýnský v biologické a integrované produkci
State of topic:
approved (doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of viticulture and enology - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
- hodnocení fenofází, vývoje listové plochy, obsahu chlorofylu, fotosyntézy, kvality a kvantity
Cancelled:
yes

There are no limitations of the topic