Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Přehled softwarů vhodných pro projektování v oblasti zahradní a krajinné architektury
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jaromír Skoupil, Ph.D.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav zahradnické techniky (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Zhodnotit nabídku softwarů použitelných pro projektování v oblasti zahradní a krajinné architektury. Charakteristika jednotlivých programů.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-ZAKA Zahradní a krajinářská architektura

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.