Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Hodnocení přirozeného zmlazení dřevin na TVP Hády
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
2
Proposed by: doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Summary:
Hodnocení přirozeného zmlazení dřevin na TVP Hády jako pokračování projektu Tarmag - nízký a střední les. Popis přírodních podmínek. Provedení zhodnocení náletu dřevin na vybraných plochách - inventarizace, měření základních parametrů. statistické vyhodnocení. Analýza vlivu intenzity pěstebního zásahu na zmlazení dřevin. Možnost dále pokračovat na DP
Cancelled: yesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
B-FOR ForestryB-FOR-FOR Forestry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.