Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Diverzita vybraných skupin živočichů určitého území (ptáci, obojživelníci, hmyz)
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: Diverzita vybraných skupin živočichů určitého území (ptáci, obojživelníci, hmyz)

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení