Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Diverzita vybraných skupin živočichů určitého území (ptáci, obojživelníci, hmyz)
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Dr. Ing. Pavla Šťastná
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt: Diverzita vybraných skupin živočichů určitého území (ptáci, obojživelníci, hmyz)

K tématu nejsou zadaná žádná omezení