Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Označování a dohledatelnost balených potravin
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Jiří Štencl, DrSc.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov: 2
Navrhol: doc. Ing. Jiří Štencl, DrSc.
Abstrakt: 1. Seznámit se a prostudovat současné systémy označování balených potravin v distribuční síti. 2. Jednotlivé systémy porovnat především s ohledem na požadavek dohledatelnosti. 3. Vyhodnotit současný stav v podmínkách tuzemské obchodní sítě.
Zrušené: áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia