Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Analýza plnění požadavků platných environmentálních předpisů ve vybraném zařízení
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Eva Krčálová, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov: 2
Navrhol: Ing. Eva Krčálová, Ph.D.
Abstrakt: Základem efektivního a konkurenceschopného provozu výrobního zařízení je plnění požadavků environmentálních právních předpisů, které pokrývají veškeré činnosti, které jsou ve výrobním zařízení realizovány. Analýza plnění environmentálních právních předpisů obnáší přiřazení adekvátní požadavků jednotlivých právních předpisů k definovaným činnostem s následnou identifikací, analýzou či případným zhotovením a zavedením vyžadované dokumentace do provozu, případně stanovení nápravného opatření, které má zabránit nežádoucímu udělení sankcí.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
N-BO Biotechnologie odpadůN-BO-BMO Biotechnologie a management odpadů

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.