Přehled vypsaných témat - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Analýza plnění požadavků platných environmentálních předpisů ve vybraném zařízení
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Eva Krčálová, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: Ing. Eva Krčálová, Ph.D.
Abstrakt: Základem efektivního a konkurenceschopného provozu výrobního zařízení je plnění požadavků environmentálních právních předpisů, které pokrývají veškeré činnosti, které jsou ve výrobním zařízení realizovány. Analýza plnění environmentálních právních předpisů obnáší přiřazení adekvátní požadavků jednotlivých právních předpisů k definovaným činnostem s následnou identifikací, analýzou či případným zhotovením a zavedením vyžadované dokumentace do provozu, případně stanovení nápravného opatření, které má zabránit nežádoucímu udělení sankcí.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-BO Biotechnologie odpadůN-BO-BMO Biotechnologie a management odpadů

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.