Summary of topics offered - Mendel University in BrnoHelp


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Analýza plnění požadavků platných environmentálních předpisů ve vybraném zařízení
State of topic:
approved (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Eva Krčálová, Ph.D.
Faculty: Faculty of AgriSciences
Supervising department: Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering - FA
Max. no. of students:2
Proposed by: Ing. Eva Krčálová, Ph.D.
Summary: Základem efektivního a konkurenceschopného provozu výrobního zařízení je plnění požadavků environmentálních právních předpisů, které pokrývají veškeré činnosti, které jsou ve výrobním zařízení realizovány. Analýza plnění environmentálních právních předpisů obnáší přiřazení adekvátní požadavků jednotlivých právních předpisů k definovaným činnostem s následnou identifikací, analýzou či případným zhotovením a zavedením vyžadované dokumentace do provozu, případně stanovení nápravného opatření, které má zabránit nežádoucímu udělení sankcí.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
C-WB Waste Biotechnology
C-WB-WBM Waste Technology and Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.