Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Téma dle návrhu studenta z oblasti techniky pro ŽV
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Jiří Fryč, CSc.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov: --
Navrhol: doc. Ing. Jiří Fryč, CSc.
Abstrakt: Celkový rozbor technického řešení vybraného zařízení z oblasti techniky pro živočišnou výrobu. Možné varianty řešení a jejich porovnání.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia