Summary of topics offered - Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Téma dle návrhu studenta z oblasti techniky pro ŽV
State of topic: approved (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jiří Fryč, CSc.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering - FA
Max. no. of students: --
Proposed by: doc. Ing. Jiří Fryč, CSc.
Summary: Celkový rozbor technického řešení vybraného zařízení z oblasti techniky pro živočišnou výrobu. Možné varianty řešení a jejich porovnání.

There are no limitations of the topic