Přehled vypsaných témat - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Téma dle návrhu studenta z oblasti techniky pro ŽV
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Fryč, CSc.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: doc. Ing. Jiří Fryč, CSc.
Abstrakt: Celkový rozbor technického řešení vybraného zařízení z oblasti techniky pro živočišnou výrobu. Možné varianty řešení a jejich porovnání.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení