Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Aplikace agroenvironmentálních opatření v konkrétním podniku
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Milada Šťastná - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
doc. Ing. Hana Středová, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je analýza agroekologických podmínek konkrétního zemědělského podniku a následný návrh realizace vhodných agroenvironmentálních opatření zejména s protierozním efektem.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-ZEI Zemědělské inženýrství
N-ZEI-ABY Agrobyznys

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.