Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Porovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČR
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
První část práce předpokládá účast studenta na získávání experimentálních dat, která bude využita pro zpracování této práce. Zpracování tedy předpokládá zvládnutí metod měření půdní vlhkosti a vodní bilance a také přípravu a kontrolu databází získaných údajů. Ve druhé části budou zpracovány a vyhodnoceny údaje pocházejících z měření složek vodní bilance s využitím Bowenova poměru, evaporimetrů a měření půdní vlhkosti na lokalitách v řepařské (Doksany, Polkovice), obilnářsko-bramborářské (Domanínek) a případně kukuřičné (Žabčice) výrobní oblasti. Třetí část se bude zabývat syntézou získaných výsledků, porovnání průběhu jednotlivých sezón na těchto klimaticky „kontrastních“ lokalitách. Zdrojem informací bude často text v anglickém jazyce.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Nenalezena žádná vyhovující data.

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
AFABIOKL Aplikovaná bioklimatologie