Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Porovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČR
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.
Abstrakt:
První část práce předpokládá účast studenta na získávání experimentálních dat, která bude využita pro zpracování této práce. Zpracování tedy předpokládá zvládnutí metod měření půdní vlhkosti a vodní bilance a také přípravu a kontrolu databází získaných údajů. Ve druhé části budou zpracovány a vyhodnoceny údaje pocházejících z měření složek vodní bilance s využitím Bowenova poměru, evaporimetrů a měření půdní vlhkosti na lokalitách v řepařské (Doksany, Polkovice), obilnářsko-bramborářské (Domanínek) a případně kukuřičné (Žabčice) výrobní oblasti. Třetí část se bude zabývat syntézou získaných výsledků, porovnání průběhu jednotlivých sezón na těchto klimaticky „kontrastních“ lokalitách. Zdrojem informací bude často text v anglickém jazyce.



Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
AF
ABIOKL Aplikovaná bioklimatologie