Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Verifikace vybraných parametrů vodní bilance odhadované modelem SoilClim pomocí experimentálních měření
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
1
Navrhol: prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.
Abstrakt: Hlavním cílem práce bude testování kalibrovaného modelu SoilClim pomocí řady paralelních měření referenční evapontraspirace (evaporimeter), aktuální evapotramspirace (Bowenův poměr) a dynamiky půdní vláhy (sádrové bločky, TDR) na základě sezónních dat na 4 lokalitách ve třech výrobních oblastech ČR. Prvním krokem práce bude zpracovat naměřená data do požadovaných vstupních formátů a následně provést porovnání odhadů vodní bilance učiněné modelem SoilClim.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
AFABIOKL Aplikovaná bioklimatologie