Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Odhad vodní bilance na experimentální lokalitě Žabčice
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
První část práce bude zaměřena na zpracování literárního přehledu studií zabývajících se stanovením vodní bilance na lokalitách s výrazným vlivem podzemní vody. Ve druhé části budou zpracovány a vyhodnoceny údaje pocházejících z měření složek vodní bilance s využitím Bowenova poměru, Eddy covariance, evaporimetru, měření půdní vlhkosti a výšky hladiny podzemní vody na experimentální lokalitě Žabčice (kukuřičná výrobní oblast). Třetí část se bude zabývat syntézou získaných výsledků a kvantifikací podílu podzemní vody na pokrytí vláhové potřeby polních kultur na této experimentální lokalitě. Zdrojem informací bude často text v anglickém jazyce.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Nenalezena žádná vyhovující data.

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
AF
ABIOKL Aplikovaná bioklimatologie