Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Vliv konfigurace terénu a lokální variability půdních podmínek na vodní bilanci topolových plantáží
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Hlavním cílem práce bude pomocí vlastních experimentálních měření vyhodnotit vliv konfigurace terénu (pozice na svahu) a půdních podmínek (zejména změny v retenční schopnosti půdy) na vodní bilanci topolových plantáží na experimentální lokalitě Domanínek. Zpracování tématu předpokládá zvládnutí metod měření půdní vlhkosti a vodní bilance (Bowenův poměr), jejich faktické provádění v průběhu vegetační sezóny a vyhodnocení pomocí statistických metod a modelových nástrojů.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splniť jedno z obmedzení na štúdium a zároveň jedno obmedzenie na predmet.

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
AF
ABIOKL Aplikovaná bioklimatologie