Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Final thesis
Topic: Experimentální modální analýza dřevěného tělesa
State of topic: approved
Thesis supervisor: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: --
Proposed by: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Summary: Cílem práce je na základě kompilace zvolit a následně prakticky zrealizovat metodu experimentální modální analýzy dřevěného tělesa.

There are no limitations of the topic