Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Final thesis
Topic: Experimentální modální analýza dřevěného tělesa
State of topic: approved
Thesis supervisor:
Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students:--
Proposed by:
Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Summary:
Cílem práce je na základě kompilace zvolit a následně prakticky zrealizovat metodu experimentální modální analýzy dřevěného tělesa.

There are no limitations of the topic