Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Výměnný nastavbový systém pro dopravu v rostlinné výrobě
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Jan Červinka, CSc.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov: 2
Navrhol: doc. Ing. Jan Červinka, CSc.
Abstrakt: Traktorvé dopravní prostředky -výměnný systém porovnání.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia