Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Výměnný nastavbový systém pro dopravu v rostlinné výrobě
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
doc. Ing. Jan Červinka, CSc.
Abstrakt:
Traktorvé dopravní prostředky -výměnný systém porovnání.
Zrušené:
áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia