Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Závěrečná práce
Název tématu:
Možnosti využití metody akustické emise při testování dřeva
Stav tématu: schváleno
Vedoucí práce: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Práce kompiluje poznatky v oboru akustické emise a vybírá aplikace vhodné pro testování dřeva.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení