Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Pohonné systémy samojízdných strojů pro práci v rostlinné výrobě
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Jan Červinka, CSc.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov: 5
Navrhol: doc. Ing. Jan Červinka, CSc.
Abstrakt: Technický popis a porovnání systému pohonu: stroje, podvozku, hlavních funčních skupin.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia