Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza vybraného zařízení pro nakládání s odpady
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
Abstrakt: Bakalářská práce zahrnuje literární přehled o řešené problematice vybraného zařízení pro nakládání s odpady (např. zařízení pro třídění odpadů, zařízení pro recyklaci odpadů, skládky odpadů, kompostárny apod.). Praktická část bude zaměřena na analýzu technicko-ekonomických parametrů vybraného zařízení pro nakládání s odpady, s kvantifikací jednotlivých parametrů včetně základního ekonomického zhodnocení. Následně budou stanoveny možné příležitosti optimalizace provozu zařízení.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
B-TO Technologie odpadůB-TO-OH Odpadové hospodářství
B-ZS Zemědělská specializaceB-ZS-AE Agroekologie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.