Summary of topics offered - Mendel University in BrnoHelp


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Analýza možností sanace vybrané staré ekologické zátěže
State of topic:
approved (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: topic for all faculties
Supervising department:
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering - FA
Max. no. of students:1
Proposed by:
doc. Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
Summary: Diplomová práce bude obsahovat literární přehled týkající se problematiky starých ekologických zátěží se zřetelem na konkrétní ekologickou zátěž. Praktická část bude vycházet z terénního a informačního průzkumu vybrané staré ekologické zátěže v konkrétní lokalitě. Následně bude provedena analýza zjištěných skutečností, a návrh variant možných řešení této zátěže, včetně zhodnocení navržených variant a diskuse.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
C-WT Waste Technology
C-WT-WTM Waste Technology and Management
C-AS Agricultural Specialization
C-AS-AE Agroecology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.