Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Analýza možností sanace vybrané staré ekologické zátěže
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Max. počet studentů:1
Navrhl: doc. Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
Abstrakt: Diplomová práce bude obsahovat literární přehled týkající se problematiky starých ekologických zátěží se zřetelem na konkrétní ekologickou zátěž. Praktická část bude vycházet z terénního a informačního průzkumu vybrané staré ekologické zátěže v konkrétní lokalitě. Následně bude provedena analýza zjištěných skutečností, a návrh variant možných řešení této zátěže, včetně zhodnocení navržených variant a diskuse.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-TO Technologie odpadů
N-TO-TMO Technologie a management odpadů
N-ZS Zemědělská specializaceN-ZS-AE Agroekologie

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.