Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Staré ekologické zátěže ve vybrané lokalitě
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov: 2
Navrhol: Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
Abstrakt: Bakalářská práce bude zahrnovat literární přehled k dané problematice. Praktická část bude zahrnovat terénní průzkum, analýzu a vyhodonocení existence a stavu starých ekologických zátěží ve vybrané lokalitě (nezabezpečené a ilegální skládky, kontaminace z průmyslu apod.). Na základě zjištěných skutečností budou navrženy možné varianty řešení.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
B-TO Technologie odpadůB-TO-OH Odpadové hospodářství
B-ZS Zemědělská specializaceB-ZS-AE Agroekologie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.