Summary of topics offered - Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Staré ekologické zátěže ve vybrané lokalitě
State of topic: approved (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering - FA
Max. no. of students: 2
Proposed by: Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
Summary: Bakalářská práce bude zahrnovat literární přehled k dané problematice. Praktická část bude zahrnovat terénní průzkum, analýzu a vyhodonocení existence a stavu starých ekologických zátěží ve vybrané lokalitě (nezabezpečené a ilegální skládky, kontaminace z průmyslu apod.). Na základě zjištěných skutečností budou navrženy možné varianty řešení.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
B-WT Waste TechnologyB-WT-WM Waste Management
B-AS Agricultural SpecializationB-AS-AE Agroecology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.