Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Ocenění vybrané nemovitosti podle cenových předpisů
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Max. počet studentů:2
Navrhl: doc. Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
Abstrakt:
Bakalářská práce bude zahrnovat literární přehled zabývající se problematikou oceňování nemovitostí podle cenových předpisů, s důrazem na druh nemovitosti vybraný pro praktickou část. Praktická část bude zahrnovat vlastní ocenění vybrané nemovitosti v struktuře odpovídající znaleckému posudku. Přílohy budou obsahovat zejména základní výkresovou dokumentaci, obrazovou dokumentaci, mapové podklady. Téma je určeno přednostně pro studenty oboru Technické znalectví a pojišťovnictví.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Nenalezena žádná vyhovující data.

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
AF
TEZN Technické znalectví