Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Analýza vývoje cenových indexů vybraných druhů nemovitostí v ČR
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je analýza vývoje cenových indexů u vybraného druhu nemovitostí v České republice. V literární rešerši bude proveden komplexní přehled řešené problematiky.Řešitel navrhne vhodnou metodiku analytického řešení dané problematiky. Praktická část bude zahrnovat analýzu vývoje cenových indexů na základě statistických údajů u vybraného druhu nemovitostí. Téma je přednostně určeno pro studenty oboru Technické znalectví a pojišťovnictví.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Nenalezena žádná vyhovující data.

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
AF
TEZN Technické znalectví