Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Novostavba, oprava nebo adaptace vybrané venkovské stavby (např. stavby pro zemědělství, výrobu a servis, agroturistiku apod.)
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov: 2
Navrhol: Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
Abstrakt: Diplomová práce bude obsahovat literární přehled histrorického vývoje a současných trendů ve výstavbě vybrané skupiny venkovských staveb. Praktická část bude obsahovat koncepční řešení (technicko-ekonomickou studii) vybrané stavby včetně základní urbanistické analýzy místa stavby v kontextu regionu. Přílohy budou obsahovat nezbytnou základní výkresovou dokumentaci řešené stavby (v podrobnosti studie), mapové podklady, obrazové, případně další přílohy.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia