Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce: Závěrečná práce
Název tématu:
Optimalizace skladby překližované rezonanční desky
Stav tématu: schváleno
Vedoucí práce:
Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je sestavit numerický model překližované rezonanční desky a navrhnout její skladbu.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení