Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Závěrečná práce
Název tématu:
Optimalizace skladby překližované rezonanční desky
Stav tématu:
schváleno
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt: Cílem práce je sestavit numerický model překližované rezonanční desky a navrhnout její skladbu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení