Prehľad vypísaných tém - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Záverečná práca
Názov témy:
Verifikace numerického modelu kmitání dřevěné desky
Stav témy:
schválené
Vedúci práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií - LDF
Max. počet študentov:--
Navrhol:
Abstrakt: Metodou holografické interferometrie bude popsáno chování dřevěné desky. Výsledky budou konfrontovány s výsledky vypočtenými metodou konečných prvků.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia