Přehled vypsaných témat - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základní údaje

Typ práce:
Závěrečná práce
Název tématu:
Verifikace numerického modelu kmitání dřevěné desky
Stav tématu:
schváleno
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Abstrakt: Metodou holografické interferometrie bude popsáno chování dřevěné desky. Výsledky budou konfrontovány s výsledky vypočtenými metodou konečných prvků.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení