Přehled vypsaných témat - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základní údaje

Typ práce: Závěrečná práce
Název tématu: Verifikace numerického modelu kmitání dřevěné desky
Stav tématu: schváleno
Vedoucí práce: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Abstrakt: Metodou holografické interferometrie bude popsáno chování dřevěné desky. Výsledky budou konfrontovány s výsledky vypočtenými metodou konečných prvků.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení