Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Závěrečná práce
Název tématu:
Optimalizace rozmístění otvorů svorníkového spoje s ohledem na namáhání materiálu
Stav tématu:
schváleno
Vedoucí práce:
Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt:
Na základě sestaveného numerického modelu bude navrženo vhodné rozmístění otvorů konstrukčního spoje.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení