Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Final thesis
Topic:
Verifikace modelu vlhkostního namáhání dřeva smrku
State of topic:
approved
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students:--
Proposed by:
Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Summary:
Na základě experimentu bude popsáno vlhkostní namáhání tělesa. Výsledky budou konfrontovány s výsledky numerické simulace.

There are no limitations of the topic