Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Final thesis
Topic:
Numerický model interakce struny a kladívka klavíru
State of topic:
approved
Thesis supervisor:
Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Summary: Cílem práce je sestavit jednoduchý numerický model systému struna - kladívko piana. Pomocí modelu bude následně popsána dynamická odezva struny na dopad kladívka.

There are no limitations of the topic