Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Final thesis
Topic: Numerický model interakce struny a kladívka klavíru
State of topic: approved
Thesis supervisor: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: --
Proposed by: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Summary: Cílem práce je sestavit jednoduchý numerický model systému struna - kladívko piana. Pomocí modelu bude následně popsána dynamická odezva struny na dopad kladívka.

There are no limitations of the topic