Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Final thesis
Topic:
Experimentální modální analýza rezonanční desky klavíru
State of topic:
approved
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students:
--
Proposed by: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Summary: Práce se zabývá experimentálním popisem vlastních frekvencí a vlastních tvarů kmitání rezonanční desky klavíru v různých stádiích jejího zhotovení.

There are no limitations of the topic