Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Final thesis
Topic: Dynamická analýza rezonanční desky hudebního nástroje
State of topic: approved
Thesis supervisor: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: --
Proposed by: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Summary: Práce se zabývá modální analýzou využívající metodu konečných prvků a experimentální modální analýzou. Cílem je především popsat vlastní frekvence a tvary vybrané rezonanční desky hudebního nástroje.

There are no limitations of the topic