Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Final thesis
Topic:
Dynamická analýza rezonanční desky hudebního nástroje
State of topic:
approved
Thesis supervisor: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students:--
Proposed by:
Summary: Práce se zabývá modální analýzou využívající metodu konečných prvků a experimentální modální analýzou. Cílem je především popsat vlastní frekvence a tvary vybrané rezonanční desky hudebního nástroje.

There are no limitations of the topic