Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Final thesis
Topic:
Dynamická analýza rezonanční desky hudebního nástroje
State of topic:
approved
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
Práce se zabývá modální analýzou využívající metodu konečných prvků a experimentální modální analýzou. Cílem je především popsat vlastní frekvence a tvary vybrané rezonanční desky hudebního nástroje.

There are no limitations of the topic