Přehled vypsaných témat - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základní údaje

Typ práce: Závěrečná práce
Název tématu: Dynamická analýza dřevěného stativu.
Stav tématu: schváleno
Vedoucí práce: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Abstrakt: Práce se zabývá dynamickou analýzou dřevěného stativu, využívá simulace za využití metody konečných prvků a verifikace jednoduchým experimentem.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení