Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Final thesis
Topic: Dynamická analýza dřevěného stativu.
State of topic: approved
Thesis supervisor: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: --
Proposed by: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Summary: Práce se zabývá dynamickou analýzou dřevěného stativu, využívá simulace za využití metody konečných prvků a verifikace jednoduchým experimentem.

There are no limitations of the topic