Přehled vypsaných témat - Ústav sociálních studií (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Rozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav sociálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Vybrat vhodné lokality nebo regiony a identifikovat, popsat, analyzovat a komparativně zhodnotit příslušné rozvojové projekty.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení