Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Final thesis
Topic:
Vliv orientace spojovací sponky vůči anatomickým směrům ve dřevě na výslednou pevnost spoje
State of topic:
approved
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
Práce se zabývá experimentálním vyhodnocením pevnosti sponkového spoje při různé orientaci sponky vzhledem k směru vláken materiálu.

There are no limitations of the topic