Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Manažerský simulátor
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Abstrakt: Sestavení modelu rozhodovacího prostředí ve vybrané oblasti, realizace aplikace umožňující simulaci tohoto prostředí, využití této aplikace k řešení problémů prostřednictvím podpory rozhodovacích procesů.
Zrušeno: ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení