Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Manažerský simulátor
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Abstrakt: Sestavení modelu rozhodovacího prostředí ve vybrané oblasti, realizace aplikace umožňující simulaci tohoto prostředí, využití této aplikace k řešení problémů prostřednictvím podpory rozhodovacích procesů.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení