Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Sítě chráněných území v Evropě
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Abstrakt: Práce si klade za cíl porovnat ochranu přírody v jednotlivých evropských zemích s cílem zjistit, kde (v jakých státech a majetcích) se vyskytují ucelené systémy všech biotopů. Jde nejen o národní parky, ale také o maloplošná zvláště chráněná území a jejich poměr.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia